2024. Május 21. kedd

Idõskor

Az egészséges és aktív életmódnak egész életünkben nagyon fontos szerepet kell betöltenie. Az idõ elõrehaladtával a különbözõ funkcióromlások bekövetkeztével az étrendben is változtatások szükségesek, hiszen egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozással megelõzhetõ számos betegség kialakulása, vagy a már kialakult egészségi állapot fenntartható. De hogyan vegyünk rá idõs embereket régi szokásaik és étkezési beidegzõdéseik megváltoztatására vagy éppenséggel feladására?

Ezt a problémát járták körül Hollandiában. A kutatók 60-69 év közötti, összesen 5427 nõ táplálkozási szokását mérték fel. A vizsgálatban 22 ételcsoport fogyasztási gyakorisága alapján három csoportba sorolták a hölgyeket. Az egyik csoport tagjai a mediterrán diétához hasonlóan sok növényi zsiradékot, tésztát, rizst, halat és vörösbort fogyasztottak. A másik csoport tagjai hagyományos holland ételeket ettek, amelyet sok hús, zöldség, burgonya és alkoholos italok jellemeztek. A harmadik csoport tagjai szintén a hagyományos holland ételeket fogyasztották, de azok közül inkább az egészségesebb nyersanyagokat választották, sok zöldséget, gyümölcsöt, tejet és tejterméket, burgonyát és nem alkoholos frissítõket fogyasztva.

Azt gondolhatnánk, hogy a legalacsonyabb megbetegedési és halálozási ráta a mediterrán diétát követõk körében volt. Ezzel szemben a kutatók azt találták, hogy a hagyományos holland étrend egészséges variánsát követõk csoportjában ez az arányszám alacsonyabb volt, még a mediterrán diéta alacsony mutatóinál is. Ebbõl számunkra is levonható a tanulság, hogy nem kell az idõs emberekre mindenáron új szokásokat erõltetni, hanem a meglévõ ételeik, étkezési szokásaik megválogatásával egészségesebb étrend összeállítására kell tanítani õket. Ezeket valószínûleg könnyebben és megbízhatóbban fogják betartani, mint egy számukra idegen, érthetetlen és furcsa diétát.

Sosincs késõ újat tanulni

Nálunk szinte gyerekcipõben jár a csoportos táplálkozási tanácsadás a nyugdíjasklubokban, -otthonokban, és csak kevés helyen ismerték fel a dietetikus szerepét a nyugdíjas korúak táplálkozási ismereteinek bõvítésében. Pedig az idõs emberek táplálkozási attitûdje gyakran rossz szokásokon alapul, melyeket – ha nem is feltétlenül könnyen, de mindenképpen – korrigálni lehet és a meggyõzés eszközeivel, jól felépített elõadásokkal valamint kötetlen munkafoglalkozásokkal (ételbemutatók, közös fõzés) a helyes irányba terelni.

Az idõseket sújtó legtöbb, korral járó betegség megelõzhetõ vagy szinten tartható megfelelõ táplálkozással és változatos folyadékbevitellel ezt támasztja alá egy nemrégiben Kanadában végzett felmérés. Ott régebb óta mûködik egy program, az Evergreen Action Nutrition (EAN), melynek célja az idõskorúak táplálkozástudományi ismereteinek elmélyítése az egészségük megõrzése céljából. A három évig tartó vizsgálat alatt kérdõívek segítségével beigazolódott, hogy a csoportos meggyõzés mind informális (elõadások, bemutatók), mind formális (ételbemutatók) módon hatékony lehet a nyugdíjas rekreációs centrumokban. Az EAN program keretében ételbemutatókon részt vettek nagyobb arányban számoltak be étkezési gyakorlatuk megváltoztatásáról, körükben nõtt a zöldségés gyümölcsfogyasztás és napi étkezési gyakoriságuk száma is nõtt. A programban résztvevõk egészségesebb étkezési attitûdrõl számoltak be a program végén.


Forrás: Tudományos Életmódtanácsok
hírlevél

« első‹ előző1.  |  2.  |  
Ossza meg: Kövessen minket:Vital - egészségügyi linkcentrumKeresés