2021. Szeptember 25. szombat
A fiatalok életkezdési támogatásának fogalma -  A fiatalok életkezdési támogatására jogosultak köre -  Az életkezdési támogatásra való jogosultság érvényesítése -  Az életkezdési támogatás mértéke -  Befizetés a Start-számlára
A törvény alapján a 2006. január 1-én és az azt követően született magyar állampolgárságú, a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező gyermekeket megilleti az életkezdési támogatás. Mit kell tudnunk róla?

A fiatalok életkezdési támogatásának fogalma

A 2005. évi CLXXIV. törvény rendelkezik a köznyelvben "babakötvény"-ként elnevezett életkezdési támogatásról.

Életkezdési támogatásnak minősül a gyermeket 18. életévének betöltése napján a 2005. évi CLXXIV. törvény alapján a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében megillető összeg, melyet:

1. tanulmányokra;
2. lakhatásra;
3. pályakezdésre;
4. gyermekvállalás feltételeinek megteremtésére;
5. jogszabályban meghatározott más célra

fordíthat.

A fiatalok életkezdési támogatására jogosultak köre

Babakötvényre jogosult minden, 2005. december 31. után született, magyar állampolgárságú és magyarországi lakóhelyű gyermek.

Az életkezdési támogatásra való jogosultság érvényesítése

A Kincstár a születés hónapját követő 10 munkanapon belül hivatalból értesül a gyermek születéséről, majd ezt követően 8 munkanapon belül a gyermek nevére kincstári letéti Start-számlát nyit, amelyen a gyermeknek járó állami támogatásokat és azok kamatait nyilvántartja. A kincstári számla megnyitásáról a Kincstár a szülőknek levelet küld.

A szülő Start-számlát (a számlavezető által a gyermek nevén vezetett értékpapírszámla, értékpapír-letéti számla, ügyfélszámla, illetőleg bankszámla) nyithat a gyermek nevére valamely banknál vagy befektetési szolgáltatónál. A Start-számla megnyitásához a szülőnek igazolnia kell, hogy a családi pótlékot a nevére folyósítják, továbbá be kell mutatnia a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és a gyermek adóigazolványát, illetve engedélyt kell adni a számlavezető pénzintézetnek arra, hogy a gyermek adatait a Start-számlával kapcsolatos ügyintézéshez nyilvántartsa.

(Az adóigazolványt az állami adóhatóság, az NAV állítja ki; a gyermek adóazonosító jeléről a Kincstár leveléből értesülhetnek a szülők.) A Start-számla a gyermek adóigazolványának kiváltása nélkül is megnyitható, ha a szülő felhatalmazást ad, hogy a gyermek adóazonosító jelét a Kincstár küldje meg a számlavezetőnek.

Felhívjuk a Tisztelt Olvasó figyelmét arra, hogy a gyermek egyidejűleg csak egy számlavezetőnél rendelkezhet Start-számlával!

A számlanyitásról a bank vagy befektetési szolgáltató értesíti a Kincstárat, amely ez alapján a szülő által nyitott Start-számlára utalja az állami támogatást.

A Start-számlát nemcsak közvetlenül a gyermek születése után, hanem bármikor később is meg lehet nyitni. Ebben az esetben a saját számla létrehozásáig a gyermeknek járó állami támogatás a kincstári számlán marad, és a Kincstár évente az ötéves állampapír hozamával megegyező mértékű kamatot ír jóvá a számlán levő összeg után. Ha a szülő végül megnyitja a Start-számlát, a Magyar Kincstár az addig a kincstári számlán összegyűlt összeget átutalja.

Az életkezdési támogatás mértéke

Az életkezdési támogatás a fiatal felnőttet az utalási összegek alapján illeti meg. Az utalási összeg

1. a gyermek születésének évében (első utalási összeg), továbbá
2. a gyermek születésének évét követő 7. évben (második utalási összeg) és a gyermek születésének évét követő 14.
évben (harmadik utalási összeg) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek esetében, valamint az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetében

jár.

Az 1. és 2. pont szerinti utalási összegeket az éves költségvetési törvény határozza meg.

Ha a gyermek a 2006. évben született, az első utalási összeg 40 000 forint, a második és a harmadik utalási összeg 42.000-42.000 forint.

A 2007. és 2008. évben született gyermekek után az összeg 42.500, illetve 44.600 Ft. A 2009. és 2010. évben született gyermekek esetén az összeg 44.600 Ft.

Befizetés a Start-számlára

Az állami támogatás kiegészíthető, minden évben be lehet fizetni meghatározott összeget, amely után további állami támogatás jár. Befizető lehet a szülő vagy bármely magánszemély. Befizetéseik együttes összege legfeljebb évenként 120.000 forint lehet.

A magánszemélyek befizetései után járó állami támogatás mértéke:

1. általános esetben a befizetett összeg 10%-a, de legfeljebb évi 6000 forint;
2. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok gyermekei esetében a támogatás a gyermek számlájára befizetett összeg 20%-a, évente legfeljebb 12 000 forint;
3. Start-számla átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek részére is nyitható. Ők az évi 12.000 forint állami támogatást akkor is megkapják, ha nincs, aki befizessen a számlájukra.

A Start-számlára a települési önkormányzatok is befizethetnek, befizetéseik után azonban állami támogatás nem jár.


Forrás: Magyarország.hu
2006. 12. 20. (Aktualizálva - 2012. 02. 09.)
Ossza meg: Kövessen minket:Vital - egészségügyi linkcentrumKeresés