2024. Március 05. kedd

BETEGSéGSZóTáR

aspiráció
Gáznemû, folyékony vagy szilárd anyagok belélegzése, szûkebb értelemben idegen testek vagy anyagok beszívása a légutakba.Vital - egészségügyi linkcentrumKeresés