2020. Július 15. szerda

Ha az férfiembert elhagyja asszonyi kedvese, akkor az szívét keserûség markolássza, és az kedve fene cudar állapotokba fordul. Az fejében gondolatok kergetõznek, mint õszi fellegek az magos égbolton, és az helyes döntések oly messze kerülik, mint gaz rablók az õrzött várat. Bizonytalan, és oly érzések mardossák, mintha az lelke az gyehenna tüzén lángolna. Majd gondolkodván vala az sorsán, azon döntésre jut, hogy az baráti feleinek az kegyes segítségét kérve, az kedves fogadóba invitálja õket, megkérdezvén véleményüket. Az barátok persze, az keserû emlékeket emlegetik, és fertály óra múlva ráeszmélünk, hogy nem találjuk az kulcsot, ami keserûségünk termébõl kivezetne, sem az asszonyi szívek kapuján bebocsátana. Ezkor az férfiember csak magában is az fogadókat látogatja, és az borokat iszogatva búsul erõsen, de az tucatnyi éjszaka után, az döbbenet szomorítja szívét, hogy az veres borok csupán az másnapokat keserítik meg, az megnyugvást nem hozzák el. Hol lelhetõ fel az megoldás?

Az férfiember ezkor örvendezik, hogy az Krisztus Urunk után az kétszer tizedik század legvégén eszi az száraz kenyerét, mert az számító ördögi masina tán az segítségére lehet, illetõleg az hálózatnak nevezett furmányos dolog megsegíti az baján. Az csupor bort kézben tartva, az ördögi masina elé ülve az hetedik falun is túlra tekintve, az különös társalkodó szobákba belépve, mindenféle asszonyi személyekkel szoba keveredhet. Az férfiembert azonban még ezkor is keserû csalódások érhetik, mivel sokan leledznek az ördögi hálózaton, kik önnönmagukat asszonyként fedik fel, holott valójában bitang kardforgatók. Ezen gaz latrok nem átallnak órákon keresztül ezen csúfságot ûzni, tehát édes feleim óvakodjatok az álságos asszonyoktól. Az nehéz, és értékes könyvekben írva vagyon eme intés, és én is azt mondám, hogy asszony beszédit felismerhetjük, ha nem vagyunk vakok, és az sisakrostély nem csúszott az szemünk elébe.

Ezen társalkodó szobákban könnyen lelhetünk unatkozó hercegkisasszonyokat is, kik szívünket elrabolva, eleddig sivár életünk párja lehet az sírig. Sokat olvasgatván az ördögi hálózaton, bizony, édes feleim látám az dolgokat is, amit bíz el sem hiszek. Hiszen nincsen az tudós, és eszes ember ki bízik az szavakban, hogy az szerelmi eseményt csupán az lélekkel, és csupán az ördögi masina az színes ablaka elõtt élik át az távoli asszonyi személlyel, ki nevét ugyan elárulta, de az selyemkeszkenõjét nem ejtette elébünk. De az világ oly nagyot fordult, hogy az gyarló férfiembernek hinni kell eme dolgokat is.

Ahol még asszonyi személyekre lelhetünk az ördögi hálózaton az szabad térnek (vagy deákul az fórumnak) nevezett helyek. Eme helyek kedvesebbek az szívemnek, mivel itt az asszony igaz asszony, nem vásári komédiások által játszott személy. Igaz asszonyi személy kavargó gondolatai olvashatók, mégha az mosolyt is csalogatja ajakinkra, és ama más lovagok beszédi is érthetõk, ésszel felfoghatók. Az témát bármely személy megnyithatja, nem kell királyunk pecsétes írását kérni hozzá, és legott figyelmezzettek rám, mivel eme békés szabad tér az indexnek nevezett hálószemen lelhetõ fel, ahol szíveteknek kedves disputát folytathattok.

De édes feleim, egy dolog még számításba veendõ: az beírások, és az gondolatok végül is álorca mögül szólnak, tehát nem szabadna igaznak vélni minden szót, még az lovagoktól sem. Gyakori eset lehet, hogy az megtörtént eseményrõl, példának okáért lovagi tornáról olvasol beszédet, és oly csalafintán vannak az szavak egymás mögé rakva, hogy igaznak véled, holott az fennforgó lovagi esemény csak féligazsággal bír.

Ha számos alkalommal látogattál el eme szabad térre, és számos beszédet tettél meg a köznek, akkor baráti felemnek szólítanak számosan, és nem ritka eset az sem, hogy összejönnek az város valamely fogadójában, és az beszédit mindenki szemtõl az szemnek, már álorca nélkül teszi meg. Ezkor is megismerhetünk oly asszonyi személyeket, kiknek beszédi szívünknek nagyon kedvesek már az fórumokból, és megpillantván az piros orcájukat, karunk erõtlenül hanyatlik alá, és hátunkon az kellemesnek mondott bizsergetõ érzés futkos felalá.

Tehát édes feleim, értékes az ördögi számító masina, és az ördögi hálózatnak nevezett dolog, asszonyi párra lelhetünk az segítségével, de figyelmezzetek az szavaimra: az valóságos, kellemes fogadóban elköltött az fenséges vacsorát, és az mellé elfogyasztott finom bort nem pótolja semmi. Az, mit Urunk teremtett, ezen valós világ mellett az ördög által megszállt emberi elme kreálta dolog, csupán vásári komédia.


Szerző: Klingsor, azki garabonc
2006. 09. 06.
Ossza meg: Kövessen minket:Vital - egészségügyi linkcentrumKeresés