Nyomtatás 
Forrás: Vital.hu (http://www.vital.hu)

Cerebrális parézisben (CP) szenvedőket segítő alapítványok, intézményekBudapest

Angolna Úszó - Gyógyúszó Iskola
Oktatói és Rehabilitációs Alapítvány
Vizeterápia, rehabilitáció
1118 Budapest, Tűzkő u. 6. lV. 19.
Telefon: 06/-30) 281-3536
Fax: (06-70) 528-3603 E-mail: info@angolna.hu
Honlap: www.angolna.hu

Bice-Bóca Alapítvány A Mozgássérült Gyermekekért
1032 Budapest, San Marco u. 76
Telefon: (06-1) 2053-174/110
E-mail: aranyesotamogatoszolgalat@yahoo.com

Bliss Alapítvány
Segítő Kommunikáció
Módszertani központ
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Fogyatékosok Nappali Intézménye és Járóbeteg Szakrendelő
1112 Budapest, Neszmélyi u. 36.
Telefon: (06-1) 310-3583
Fax: (06-1) 310-3583
E-mail: info@bliss.org.hu
Honlap: www.bliss.org.hu

Budapesti Korai Fejlesztő Központ
1115 Budapest, Bártfai u. 34/a.
1146 Budapest, Csantavér köz 9-11.
Telefon: (06-1) 363-0270
Fax: (06-1) 363-0270
E-mail: titkarsag@koraifejleszto.hu
Honlap: www.koraifejleszto.hu

 

CAT-Otthon Kht.
Támogató szolgágtatás Szállító szolgálat, személyi segítés
2093 Budajenő, Fácán u. 3.
Budapest egész területén
Telefon: (06-30) 678-7370
II. kerület
Telefon: (06-30) 497-6117
III. kerület
1039 Budapest, Újvár u. 2.
Telefon: (06-30) 748-6252
E-mail: tam.szolg.obuda@freemail.hu
IV. kerület
Telefon: (06-30) 748-6255
XII. kerület
Telefon: (06-30) 748-6244
XIII. kerület
1139 Budapest, Forgács u. 20.
Telefon: 30/748-62-35
E-mail: ortomobil-muhely@chello.hu
XIV. kerület
Telefon: (06-30) 748-6251
Csupaszivek Társasága
1068 Budapest, Király u. 72.
Telefon: (06-1) 341-0675, 80/203-993
Fax: (06-1) 413-1939
E-mail: csupasziv@axelero.hu

De juRe Alapítvány
A sérült emberek jogaiért:
Érdekvédelem, jogsegély szolgálat
1112 Budapest, Neszmélyi út 36.
Fax: (06-1) 310-3583
E-mail: info@drahu.org.hu
Honlap: www.drahu.org.hu

Dévény Anna Alapítvány
DSGM Mozgásképző Központ

1122 Budapest, Moszkva tér 16.
Telefon: (06-1) 3555-392
Fax: (06-1) 3555-392
E-mail: deveny@deveny.hu
devenyalapitvany@freemail.hu
Honlap: www.deveny.hu


ELTE Gyógypedagógiai Főiskolai Kar

Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai Szakszolgálat
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
Országos Gyógypedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény
Fejlesztés logopédiai szakszolgáltatás
Tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység
Beszédfejlesztés, logopédia
Foglalkozások, terápiák
1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 127.
Telefon: (06-1) 4613-700
Fax: (06-1) 4613731
E-mail: gyoszi@barczi.hu


Értelmes Életért Alapítvány

Értelmileg sérült vak fiatalok tartós bentlakást, ápolást, gondozást nyújtó otthona
1151 Budapest, Gubó u. 8.
Telefon: (06-1) 271-1018
Fax: (06-1) 2711019
E-mail: eea@freemail.hu

Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége
(ÉFOÉSZ)

Érdekvédelem
1085 Budapest, Üllői u. 14. I/6
Telefon: (06-1) 411-1356
Fax: (06-1) 411-1357
E-mail: efoesz@efoesz.hu
Honlap: www.efoesz.hu

Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek Alapítványok Országos Szövetsége (ÉTA)
Érdekvédelemi és jogi szolgáltatások
1158 Budapest, Molnár Viktor u. 94-96
Telefon: (06-1) 414-0500
Fax: (06-1) 414-0500
E-mail: etasz@axelero.hu
Honlap: www.eta-szov.hu

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány
Anyagi források felkutatása, pályázatok kiírása
1134 Budapest, Dózsa György út 144.
Telefon: (06-1) 239-5954
Fax: (06-1) 239-5954
E-mail: titkarsag@foka.hu
Honlap: www.foka.hu

Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány
Anyagi források felkutatása, pályázatok kiírása
1054 Budapest, Báthory u. 10.
Telefon: (06-1) 3023-007
Fax: (06-1) 302-3006
E-mail: fgyk@fgyk.hu
Honlap: www.fgyk.hu

Fővárosi 3. Számú Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ
Ellátott kerületek: III. IV. V. VI. VII. XIII. XV. XVI.
1052 Budapest, Deák Ferenc u. 17
Telefon: (06-1) 266-3379
Fax: (06-1) 266-3202
E-mail: szakertoiharom@mail.tvnet.hu
Ellátott kerületek: VIII. IX. X. XIV. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII.
1144 Budapest, Füredi park 6.
Telefon: (06-1) 220-4842 Fax: (06-1) 468-3661
Ellátott kerületek: I. II. XI. XII.
1116 Budapest, Rácz László u. 73.
Telefon: (06-1) 208-2295
E-mail: harmas.szakertoi@chello.hu
Gyógypedagógiai szakszolgáltatás
Telefon (06-1) 4613770
Fax: (06-1) 4613731

Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért
1038 Budapest, Észak u. 12
Telefon: (06-1) 243-8595
Fax: (26) 546-328
E-mail: gezenguz@gezenguz.hu
Honlap:www.gezenguz.hu

Hit és Élet Alapítvány
Érdekvédelem, információnyújtás
1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé u. 14.
Telefon: (06-1) 212-7118

Közös Sors Egyesület
Lobby, érdekvédelem
1196 Budapest, Nagysándor József u. 94.
Telefon: (06-1) 282-4026
Fax: (06-1) 282-4026
E-mail: madaim@freemail.hu

Magyarországi Krízisintervenciós Központ Egyesület
Érdekvédelem, információnyújtás
1215 Budapest, Temesvári u. 6.
Telefon: (06-1) 425-2872
Fax: (06-1) 425-2872
E-mail: kanyik.csaba@freemail.hu

Magyar Kolping Szövetség Támogató Szolgálat - Budapest - Óbuda
Egyházi Támogató szolgálat

1035 Budapest, Vihar u. 8.
Telefon: (06-1) 250-1239
Fax: (06-1) 388-7394
E-mail: tamszolg.budapest@kolping.hu
Honlap: www.kolping.hu

Mens Sana "Ép lélek" Alapítvány
Házi segítségnyújtás, támogató szolgálat
1158 Budapest, Drégelyvár u. 35.
Levelezési cím: 1085 Budapest, Mária u. 34. III/7.
Telefon: (06-20) 265-6323


Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány

Érdekvédelmi szolgáltatások
1055 Budapest, Honvéd utca 22.
Telefon: (06-1) 317-34-31
Telefon./ Fax: (06-1) 317-44-17
E-mail: motiv@mail.tvnet.hu
Honlap: www.motivacio.hu

Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete
1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.
Levelezési cím: 1277 Budapest, Pf.: 65.
Telefon: (06-1) 224-1503
Fax: (06-1) 224-1523
E-mail: info@peto.hu
Honlap: www.peto.hu


Reménysugár Habilitációs Intézet

Ápolás-gondozás, szociális szolgáltatások
Foglalkozások, terápiák, fejlesztő felkészítés
Közoktatási szolgáltatások
1223 Budapest, Kápolna u. 3.
Telefon: (06-1) 424-08-12
Fax: (06-1) 226-81-65
E-mail: remenysugar@remenysugar.axelero.net


Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány

1114 Budapest, Ulászló u. 15.
Telefon: (06-1) 208-1793
Fax: (06-1) 208-1793

SZEŰ KHT
"Segítő Kéz" Támogató Szolgálat

Szociális szolgáltatás
1042 Budapest, Hajnal u. 15.
Telefon: (06-1) 272-1422
Fax: (06-1) 272-1421

Szivárvány Lakóotthon
Ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátás
1161 Budapest, Érsekújvári u. 7-13.
Telefon: (06-1) 405-5201
Fax: (06-1) 405-5201
E-mail: szio@freestart.hu


Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház

Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért
1064 Budapest, Rózsa u. 46.
Telefon: (06-1) 321-8357
Fax: (06-1) 341-2985
E-mail: tunyogi@invitel.hu
Honlap: www.tunyogi.hu


Tovább Élni Egyesület

1125 Budapest, Sárospatak u. 30/d.
Telefon: (06-1) 209-0555/6605
Fax: (06-1) 372-290
E-mail: bari@ludens.elte.hu

Vizipók Integrált Egyesület
Gyógyúszás
1081 Budapest, Rákóczi út 59. V/8
Telefon: (06-20) 944-8533
E-mail: zsanu@freemail.hu
Honlap:http://www.babauszas.net/vizipok/

Baranya megye
Fogd a Kezem Alapítvány
Ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátás
7621 Pécs, Szent Mór u. 2
Telefon: (72) 251-125
Fax: (72) 251-125
E-mail: fogdkezem@dravanet.hu
Honlap: www.fogdkezem.uw.hu

Pécsi Napköziotthon Alapítvány
Értelmileg akadályozott fiatalok támogatása
Szülők támogatása, rendezvényszervezés
7633 Pécs, Endresz György u. 21-23.
Telefon: (06-72) 551-677
Fax: (06-72) 551-677
E-mail: varga-judit@chello.hu
Bács- Kiskun megye
Magyar Kolping Szövetség Támogató Szolgálat
Felső-Bácskai kisrégió

Támogató szolgálat, jogi tanácsadás, szabadidős programok szervezése
6521 Vaskút, Kossuth u. 142.
Telefon: (06-79) 472-073
Fax: (06-79) 472-639
E-mail: tamszolg.felsobacska@kolping.hu
Honlap: www.kolping.hu
Békés megye
Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete
Napsugár Fogyatékkal Élők Gondozási Központja
Érdekvédelem, információnyújtás, lobbitevékenység
Foglalkozások, terápiák
Lakóotthon
Pszichiátriai ellátás
5650 Mezőberény, Petőfi u. 54
Telefon: (06-66) 421-814
Fax: (06-66) 421-720
E-mail: mecses@freemail.hu
Honlap: www.mecsesegyesulet.hu

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
5600 Békéscsaba, Orosházi út 71.
Pf.: 226, H-5601
Telefon: (06-66) 325-014
Fax:(06-66) 439-968
E-mail: informacio@mkbme.hu
Honlap: www.mkbme.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
CAT-Otthon Kht. Támogató Szolgálat Miskolc-Avas
Szociális szolgáltatások, támogató szolgálat
Miskolc, Emőd, Nyékládháza, Mályi, Bükkszentkereszt
3530 Miskolc, Mindszent tér 1.
Telefon: (06-30) 678-7365


CAT-Otthon Kht. Támogató Szolgálat Miskolc-Diósgyőr

Szociális szolgáltatások, támogató szolgálat
Miskolc, Felsőzsolca, Böcs, Arnót, Újharangod, Hernádnémeti, Gesztely
3530 Miskolc, Mindszent tér 1.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Telefon: (06-30) 748-6245


"Szent Erzsébet" Segítő Kezek Közhasznú Egyesület

Támogató- és szállító szolgálat, személyi segítség
3529 Miskolc, Középszer u. 54.
Levelezési cím: 3525 Miskolc, Dóczy József u. 8.
Telefon: (06-46) 348-325

Szeretet Alapítvány "Csilla Bárónő" Szeretetotthon
Ápolást gondozást nyújtó intézményi ellátás
3532 Miskolc, Rácz Ádám u. 35.
Telefon: (06-46) 531-272
Fax: (06-46) 531-273
E-mail: szeretet-alapitvany@chello.hu

Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális szolgáltatások,
3900 Szerencs, Rákóczi u. 89
Telefon: (06-47) 398-254
Fax: (06-47) 398-254
Támogató Szolgálat
3907 Tállya, Rákóczi u. 19.
Telefon: (06-47) 565-200

Csongrád megye
Értelmi Fogyatékosok Csongrád Megyei Érdekvédelmi Szervezete Közhasznú Testület
Érdekvédelem, támogató szolgálat, foglalkozások, terápiák
6721 Szeged, Teleki u. 3.
Telefon: (06-62) 541-975
Fax: (06-62) 541-975
E-mail: csefesz@t-online.hu
Honlap: www.csefesz.fw.hu

Szeged - Csanádi Püspöki Hatóság
Kálvária Védőotthon
Rehabilitációs célú és ellátásápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátás
Foglalkozások, terápiák
6725 Szeged, Kálvária sgt. 108.
Telefon: (06-62) 445-475
Bárczy Gusztáv Ház
6725 Szeged, Kálvária sgt. 108
Telefon: (06-62) 445-475

Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvány /KORINTA/
Korai fejlesztés, gyógypedagógiai tanácsadás
Üdültetés, rehabilitációs úszás és lovaglás
6720 Szeged, Károlyi u. 4. III/1.
Telefon: (06-62) 641-391
Fax: (06-62) 641-391
E-mail: magyarad@axelero.hu

Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete
Közoktatási szolgáltatások, képzés, fejlesztés, gyógypedagógia
Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézete
Nappali ellátás
6725 Szeged, Felhő utca 1/b.
Telefon: (06-62) 444-897
Fax: (06-62) 444-897
E-mail: szma@t-online.hu
Honlap: www.szmae.extra.hu

ODÚ Fejlesztő Központ
Információnyújtás, terápiák, fejlesztés, pótszülőszolgálat
6723 Szeged, Gáspár Z. u. Óvoda épületében
Telefon: (06-62) 555-615
Fax: (06-62) 555-615
E-mail: odukozpont@t-online.hu
Fejér megye
Bója Úszócsoport Fogyatékosok Sportegyesülete
Sport- és szabadidős szolgáltatások
Rehabilitációs úszás
Gyógylovaglás, hippoterápia, mozgásfejlesztés
8000 Székesfehérvár, Selmeci u. 18.
Telefon: (06-22) 505-000
Fax: (06-22) 505-001
E-mail: alba@civitan.axelero.net


Kapaszkodó Alapítvány

Sport- és szabadidős szolgáltatások, foglalkozások
8000 Székesfehérvár, Selmeci u. 18.
Telefon: (06-22) 505-000
Fax: (06-22) 505-001
E-mail: boja@alarmix.net
Győr-Moson-Sopron megye
Aligátor Sportegyesület
Sport- és szabadidős szolgáltatások
9011 Győr, Kálmán Imre u. 54.
Levelezési cím: 9011 Győr, Pf. 9.
Telefon: (06-96) 347-368
E-mail: aligator.s.e@vipmail.hu
Győr Vizi Sportcentrum
9011 Győr, Töltéssor út.
Telefon: (06-96) 347-368

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Nyugat-Dunántuli Régionális Központ
Idősek napközi otthona
Nappali ellátás, szociális szolgáltatások, terápiák
9024 Győr, Kálvária utca 2.
Telefon: (06-96) 319-888
Fax: (06-96) 319-888
E-mail: lajko.zsuzsa@malta-nydregio.hu
Honlap: www.maltai.hu
Sorstárs Támogató Szolgálat
9021 Győr, Amadé László u. 1.v Telefon: (06-96) 336-129
Fax: (06-96) 523-590
E-mail: mmszgy@t-online.hu
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtó szolgálat
9024 Győr, Amadé László utca 1.
Telefon: (06-96) 336-129
Fax: (06-96) 523-590
E-mail: tihanyi.gergely@malta-nydregio.hu
Hajdú-Bihar megye
Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság
Ápolást gondozást nyújtó intézmény, étkeztetés
Foglalkoztatás, érdekvédelem, szabadidő
Mocorgó Sportegyesület
" A derecskei pszichiátriai otthon betegeiért" Alapítvány
" Szólj, mi segítünk" Alapítvány
Derecske Város Értelmi Fogyatékosainak és Segítőinek Egyesülete
4130 Derecske, Morgó tanya 1.
Telefon: (06-54) 410020
Fax: (06-54) 411244
E-mail: dermak@freemail.hu
Pszichiátriai lakóotthon
4130 Derecske, Tulipán u. 18.
Támogató szolgálat
Nappali ellátás, házi segítségnyújtás
4130 Derecske, Köztársaság u.103.
Telefon: (06-54) 411687

Nagytemplomi Református Egyházközség
Immánuel Otthona
Nappali ellátás, foglalkozások, terápiák
4029 Debrecen, Pacsirta u. 51
Telefon: (06-52) 530-028
Fax: (06-52) 530-027
E-mail: immanuel.debrecen@t-online.hu

Speciális Szükségletűekért Alapítvány
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 62/A
Telefon: (06-30) 303-2173
Fax: (06-52) 531-549
E-mail: szemanj@hwpf.hu
Támogató szolgálat, foglalkozások, terápiák
4028 Debrecen, Kórház u. 12. fsz. 3.
Telefon: (06-52) 315-147
Fax: (06-52) 531-549
E-mail: szemanj@hwpf.hu

"Varázs-Ló" Alapítvány
Gyógypedagógiai lovaglás, hippoterápia
4032 Debrecen, Tarján u. 3
Telefon: (06-20) 976-4388
E-mail: noncsi5@hotmail.hu

Heves megye
ÉFOÉSZ Védőotthona
Életminőség Javítása Alapítvány
Ápolás, gondozó célú lakóotthoni ellátás
Foglalkozások, terápiák
3399 Andornaktálya, Rákóczi u. 3.
Telefon: (36) 530-437
Fax: (36) 430-261
E-mail: malacsekne@freemail.hu

Kistérségi Humán Szolgáltató Központ
Támogató szolgálat, nappali ellátás
Foglalkozások, terápiák
3200 Gyöngyös, Fő tér 7.
Telefon: (06-37) 500-300
Fax: (06-37) 500-301

KHSZK Értelmi Fogyatékosok Napköziotthona
3200 Gyöngyös, Visonta út 2
Telefon: (06-37) 311-164
Fax: (06-37) 311-164
E-mail: eno.gyongyos@netelek.hu
E-mail: czekmany@monolit.hu

"Könnyek Helyett" Alapítvány
Szülők támogatása, foglalkozások, terápiák
Terápiás mozgásfejlesztés
3200 Gyöngyös, Őrálló u. 64.
Telefon: (06-30) 599-6989
Fax: (06-37) 319-581
E-mail: alapitvany@konnyekhelyett.hu
Honlap: [1]www.konnyekhelyett.hu
Gyógypedagógiai tanácsadás, fejlesztés
3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 5.
Rehabilitációs úszás
3200 Gyöngyös, Pesti u. 97.

Medicin Liget Alapítvány
Szociális szolgáltatások, támogató szolgálat
Ostoros, Noraj, Andornaktálya, Nagytálya, Maklár,
Eger,Egerszalók, Egerszólát, Egerbakta
Demjén, Kerecsend, Felsőtárkány, Szarvaskő
3325 Noszvaj, Szomolyai u. 0214/18 HRSZ.
Telefon: (06-36) 563-320
Fax: (06-36) 563-325
E-mail: kincsessziget@forrásnoszvaj.axelero.net

Paraaqua Alapítvány a Gyermekek Fejlesztéséért
Gyógyúszás, hidroterápiás rehabilitáció
Gimnasztika módszer alkalmazása
3300 Eger, Almagyar u. 18.
Telefon: (20) 327-0110
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Érdekvédelmi Egyesülete
Érdekvédelem, információnyújtás, foglalkozások, terápiák
5000 Szolnok, Jubileum tér 1/a.
Telefon: (56) 513-334
Fax: (56) 513-334
E-mail: szolnok.efoesz
@freemail.hu
Honlap: www.szolnok.efoesz.hu
Hendikep Klub (Mezőtúri Szülőklub)
5400 Mezőtúr, VII. u. 19.
Telefon: (20) 230-9327
Együtt Könnyebb Egyesület (Tiszafüredi Szülőklub)
5350 Tiszafüred, Domaházi u. 3
Telefon: (59) 360-041
Napsugár Szülőklub (Abádszalóki Szülőklub)
5241 Abádszalók, Mikszáth Kálmán u. 3
Telefon: (30) 626-0545

"Esély a Hátrányos Helyzetű Embereknek" Alapítvány
"Esély" Támogató Szolgálat
"Borostyán" Támogató Szolgálat
Szociális szolgáltatások, foglalkozások
Szabadidős programok szervezése
Szállító szolgálat, személyi segítés
5000 Szolnok, Csokonai u. 34.
Tel: (56) 514-141
Fax: (56) 514-071
E-mail: ehhea@freemail.hu
Honlap: www.hivj-segitunk.hu


"Segítőkéz" Támogató Szolgálat
5350 Tiszafüred, Igari u. 7.
Telefon: (06-30) 663-5753
E-mail: ehhea@freemail.hu

Szivárvány ház
Fogyatékosok Református Otthona Támogató Szolgálat

Értelmi fogyatékosok bentlakásos ellátása
Támogató szolgálat, foglalkozások, terápiák
5350 Tiszafüred, Temető u. 1
Telefon: (06-59) 511-381
Fax: (06-59) 511-382
E-mail: szivarvany_haz@t-online.hu

Komárom-Esztergom megye
Dunaalmási Református Szeretetház
Fogyatékosokat Ápoló-Gondozó Otthon
Szakosított, ellátás keretébe tartozó, tartós benntlakást nyújtó fogyatékosokat ápoló-gondozó otthon
Foglalkozások, terápiák
2545 Dunaalmás, Jókai u. 16.
Telefon: (06-34) 450-025
Fax: (06-34) 550-026
E-mail: pfonyad@axelero.hu
Nógrád megye

Nemzeti Gyermek és Ifjusági Közalapítvány
Szakképző Iskolája Speciális Szakiskolája és Kollégium
Közoktatási szolgáltatások, foglalkozások, terápiák
2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta út 5.
Telefon: (06-35) 300585
Fax: (06-35) 300585
E-mail: zsigaj@freemail.hu
Honlap: www.ngyik.hu


Nógrád Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda

Érdekvédelem, szolgáltatások, foglalkozások, terápiák
3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36.
Telefon: (06-32) 620-100
Fax: (06-32) 620-145
E-mail: eselyegyenloseg@chello.hu

Pest megye
CAT-Otthon Kht.
Támogató szolgágtatás Szállító szolgálat, személyi segítés
2093 Budajenő, Fácán u. 3.
Budapest egész területén
Telefon: (06-30) 678-7370
II. kerület
Telefon: (06-30) 497-6117
III. kerület
1039 Budapest, Újvár u. 2.
Telefon: (06-30) 748-6252
E-mail: tam.szolg.obuda@freemail.hu
IV. kerület
Telefon: (06-30) 748-6255
XII. kerület
Telefon: (06-30) 748-6244
XIII. kerület
1139 Budapest, Forgács u. 20.
Telefon: 30/748-62-35
E-mail: ortomobil-muhely@chello.hu
XIV. kerület
Telefon: (06-30) 748-6251


Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete

Rehabilitációs intézmény, lakóotthonok
2120 Dunakeszi, Fóti út 55.
Levelezési cím: 2121 Dunakeszi, Pf.: 25.
Telefon: (06-27) 342-218
Fax: (06-27) 540-600
E-mail: efri@vnet.hu
Honlap: www.efri.hu
Lakóotthon I.
2120 Dunakeszi, Fóti út 68.
Telefon: (06-27) 390-258
Lakóotthon II.
2120 Dunakeszi, Pacsirta u.12.
Telefon: (06-27) 348-405
Lakóotthon III.
2120 Dunakeszi, Fóti út 55.
Telefon: (06-27) 393-873
Lakóotthon IV
2120 Dunakeszi, Fóti út 55.
Telefon: (06-27) 393-874

Egyenlő Esélyekért! Alapítvány
Ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátás
Foglalkozások, terápiák
2141 Csömör, Ibolya u. 13-19.
Telefon: (28) 445-725
Fax: (28) 445-723
E-mail: otthon01@invitel.hu
Lakóotthon
Foglalkozások, terápiák
2141 Csömör, Tompa u. 10.
Telefon: (28) 445-163
Fax: (28) 445-723
E-mail: otthon01@invitel.hu

Egymást Segítő Egyesület Péceli Szociális Ellátó Központja
2119 Pécel, Pihenő utca 2.
Telefon: (06-28) 454-076
Fax: (06-28) 454-077
E-mail: ese@vnet.hu ESE Alemany Erzsébet Segítő Ház
Fogyatékosok Nappali Intézménye
Nappali ellátás, foglalkozások, terápiák
2117 Pécel, Pihenő u. 2./b.
Telefon: (06-28) 582-425
Fax: (06-28) 582-425
E-mail: aesh@invitel.hu
ESE Alemany Erzsébet Segítő Ház Lakóotthon
Foglalkozások, terápiák
2117 Isaszeg, Nap utca 2/b.
Telefon: (06-28) 582-425
Fax: (06-28) 582-425
E-mail: aesh@invitel.hu

Felzárkózunk Alapítvány
Nevelési tanácsadó
Korai fejlesztés, gyógypedagógiai tanácsadás
Foglalkozások, terápiák
2013 Pomáz, Mátyás kir. út 4.
Telefon: (26) 525-067
Fax: (26) 525-068
E-mail: felap@ngo.hu

Halmozottan Sérültek Szülőszövetsége
Érdekvédelem szolgáltatások, információnyújtás
Családterápia, természetbeni támogatás
Foglalkozások, szülőklub
2132 Göd, IV. Béla király u. 16.
Levelezési cím: 2132 Göd, Pf. 70
Telefon: (06-20) 390-3598
E-mail: hserultszsz@vnet.hu

IRMÁK Kht. Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon
Ápolást gondozást nyújtó intézményi ellátás
Tartós benntlakás, támogató szolgálat
Foglalkozások, terápiák
2014 Csobánka, Margit –liget
Telefon: (06-26) 320-055
Fax: (06-26) 320-073
E-mail: irmak2@axelero.hu
Honlap: www.irmak.hu

Irsai Mentáhigiénés Ápolási Központ
Szociális Szolgáltató Kht.
Lakóotthon, ápolást gondozást nyújtó intézményi ellátás
Foglalkozások, terápiák
2730 Albertirsa, Köztársaság u. 115
Telefon: (06-53) 342-047
Fax: (06-53) 370-738
E-mail: irsaiintezmeny@irmak.hu
Honlap: www.irmak.hu
Nappali ellátás - ÉNO
2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 26
Telefon: (06-53) 370-274
Fax: (06-53) 571-026
E-mail: irsaiintezmeny@irmak.hu
Érdekvédelem - érdekképviseleti fórum
Telefon: (06-53) 370-738
Fax: (06-53) 342-016
E-mail: irsaiintezmeny@irmak.hu
IRMÁK Sprint Sportegyesület Fejlesztő felkészítő, munka rehabilitáció
Telefon: (06-53) 342-047
Fax: (06-53) 342-016
E-mail: irsaiintezmeny@irmak.hu
E-mail: irmak@t-online.hu

Juhász Zsófia Református Szeretetotthon
Fogyatékosok Ápoló és Gondozó Intézménye
Foglalkozások, terápiák
2162 Örbottyán, Kvassay telep 1.
Telefon: (06-28) 564-010
Fax: (06-28) 563-290
E-mail: gyotthonorb@vnet.hu


Magyar Kolping Szövetség Támogató Szolgálat Vecsés

Támogató szolgálat, szociális információs szolgáltatás
Házi gyermekfelügyelet, házi segítségnyújtás, foglalkozások
2220 Vecsés, Lőrinci út 14.
Telefon: (06-29) 350-423
E-mail: tamszolg.vecses@kolping.hu
Honlap: www.kolping-szocialis.hu

Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon
Ápoló gondozó otthon, foglalkozások, terápiák
2700 Cegléd, Bercsényi u. 5
Telefon: (06-53) 310-653
Fax: (06-53) 310-653
E-mail: gyermekotthon@refgyo.t-online.hu
Ápoló Gondozó Otthon telephely II.
2700 Cegléd, Batthyány L. u. 15

Sérültekért Alapítvány
Mezőföldi Otthon Fogyatékosok Nappali Ellátása
Terápiák, foglalkozások
Szociális szolgáltatások, nappali ellátás
2440 Százhalombatta, Szent István tér 5.
Telefon: (06-23) 355-488
Fax: (06-23) 354-110
E-mail: serultek@mail.battanet.hu

Speciális Otthon
Ápolást gondozást nyújtó intézmény
Foglalkozások, terápiák
2085 Pilisvörösvár, Fő út 147.
Telefon: (06-26) 330-460
Fax: (06-26) 530-002
E-mail: specotthon@freemail.hu

Szent Erzsébet Otthon
Ápolást gondozást nyújtó intézmény
Foglalkozások, terápiák
2633 Ipolytölgyes, Kossuth u. 32.
Telefon: (06-27) 576-625
Fax: (06-27) 576-625
E-mail: aveipoly@vnet.hu

Szülők Fóruma Egyesület
Korai fejlesztés, gyógypedagógiai tanácsadás, terápiák
Konduktív pedagógiai ellátás
Logopédiai szakszolgálat
Érdekvédelem, iskola-előkészítő, egyéni fejlesztés
Terápiás foglalkoztató, nappali ellátás
Integrált Óvodai Csoport
2440 Százhalombatta, Kodály Zoltán sétány 22-24.
Levelezési cím: 2440 Százhalombatta, Pf. 92.
Telefon: (06-23) 359-800
Fax: (06-23) 359-800
E-mail: szulok-foruma@freemail.hu
E-mail: postmaster@szfe.axelero.net

Somogy megye
Duráczky József Óvoda, Általános Iskola
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény
Diák- és Gyermekotthon
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
"Teljes Értékű Életért Alapítvány
7400 Kaposvár, Somssich P. utca 8.
7401 Kaposvár, Pf. 87.
Telefon: (06-82) 527-430
Fax: (06-82) 511-490
E-mail: titkar@oaisk-kvar.sulinet.hu
[2]
Kolping Támogató Szolgálat- Kaposvár és Kistérsége

7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14.
Telefon: (06-82) 418-048
Fax: (06-82) 418-048
E-mail: tamszolg.kaposvar@kolping.hu
Honlap: www.kolping.hu

Napsugár Rehabilitációs Központ
Napsugár Gyógypedagógiai Tanácsadó
Korai Fejlesztő Központ
Óvoda és Fejlesztő Iskola
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete
Napsugár Szociális Szolgáltató Központ
Nappali ellátás, foglalkozások, terápiák, támogató szolgálat
Foglalkozások, terápiák
7400 Kaposvár, Béke utca 47.
Telefon: (06-82) 427-621, (06-82) 511-735, (06-20) 439-9463
Fax: (06-82) 427-621
E-mail: mse.napsugar@axelero.hu
E-mail: napsugar@mse.sulinet.hu
Honlap: www.napsugarkozpont.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
Érdekvédelem, információnyújtás
Támogató szolgálat
Korai fejlesztés, gyógypedagógiai tanácsadás
4400 Nyíregyháza, Vécsey-köz 4.
Telefon: (06-42) 507-012
Telefon: (06-20) 341-9361
Fax: (06-42) 315-308
E-mail: efoesz.nyiregy@freemail.hu
Újfehértói Támogató Szolgálat
4400 Nyíregyháza, Szarvas út 10-12.
Telefon: (06-20) 33-49-115
Fax: (06-42) 315-308
1. számú Támogató Szolgálat
4400 Nyíregyháza, Tompa Mihály út 9/2. IV/2.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Telefon: (06-30) 487-5465
E-mail: orsandi@axelero.hu
Éfoész Szolgáltató Központ
4244 Újfehértó, Böszörményi út 42.
Telefon: (06-42) 507-012
E-mail: efoesz.nyiregy@freemail.hu

Együtt Veled Alapítvány
Szent József Védőotthon
Szociális szolgáltatások, nappali ellátás
Foglalkozások, terápiák
4400 Nyíregyháza, Közép u. 17.
Telefon: (06-42) 410-678
Fax: (06-42) 500-154

Magdaléneum Fogyatékosok Református Ápoló-gondozó Otthona
4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 160.
Telefon: (06-42) 443-000
Fax: (06-42) 447-541
E-mail: refen@enternet.hu
Lakóotthon: 4400 Nyiregyháza, Lengyel utca 71.
Telefon: (06-42) 443-000
Fax: (06-42) 447-541

Megoldás Közhasznú Egyesület
Megoldás Támogató Szolgálat
Támogató és szociális információs szolgáltatás
Személyi segítés, szállítás
Ajak és Avarcs és környéke
Támogató Szolgálat, foglalkozások, terápiák
4600 Kisvárda, Kölcsei út 5.
Telefon: (06-45) 500-242
E-mail: megoldaskhe@freemail.hu
4800 Vásárosnamény, Rákóczi u. 24
Telefon: (06-45) 470-318
4621 Fényeslitke, Rákóczi út 1.
Telefon: (06-45) 447-196
4492 Dombrád, Szabadság tér 7.
Telefon: (06-45) 500-243
Fax: (06-45) 500-243
E-mail: megoldaskne@freemail.hu
4464 Mándok, Petőfi út 41.
Telefon: (06-45) 435-095
E-mail: gulyas.erika@freemail.hu
4625 Záhony, Európa tér 20.
Telefon: (06-45) 525-707
Fax: (06-45) 500-243
E-mail: megoldaskne@freemail.hu
4944 Túristvándi, Móricz Zsigmond út 4.
Telefon: (06-44) 700-023
Fax: (06-45) 500-243
E-mail: megoldaskne@freemail.hu

Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
Rehabilitációs Intézmény fiatalkorúak számára
Foglalkozások, terápiák
4400 Nyíregyháza, Liliom út 31.
Telefon: (06-42) 508-659
Fax: (06-42) 411-408
E-mail: startintezmeny@freemail.hu
Rehabilitációs intézmény felnőtt korúak számára
Sport- és szabadidős szolgáltatások, foglalkozások, terápiák
4755 Ököritófülpös, Kossuth u. 24-26.
Telefon: (06-44) 358-029
Fax: (06-44) 357-137

Patrónus Egyesület
Lakóotthon, ápoló-gondozó célú ellátás
Foglalkozások, terápiák
4400 Nyíregyháza, Közép út 19.
Telefon: (06-42) 500-155
Fax: (06-42) 500-154
E-mail: patronus.e@freemail.hu
Vas megye
Johanneum Evangélikus Diakónia Központ
Ápolás--gondozást nyújtó intézmény ellátás
Foglalkozások, terápiák
9700 Szombathely, Középhegyi u. 1.
Telefon: (06-94) 501-041
Fax: (06-94) 312-773
E-mail: szabadir@johanneum.axelero.net
Veszprém megye
ÉFOÉSZ Ajkai Szervezete
Érdekvédelem, információ
8400 Ajka, Széchenyi u. 116.
Telefon: (06-88) 213-611

ÉFOÉSZ Tapolcai Közhasznú Egyesülete
Érdekvédelem, információnyújtás
Szabadidős programok szervezése
személyi segítés, szállító szolgálat
8300 Tapolca, Nagyköz u. 1-3
Telefon: (06-87) 414-187
E-mail: efoesz.tapolca@mail.datanet.hu
Támogató szolgálat
Telefon: (06-30) 687-6269
Fax: (87) 323-751
Segítünk Támogató Szolgálat
8258 Badacsonytomaj, Vasút u. 17.
Telefon: (06-30) 565-2922
Együtt Könnyebb Támogató Szolgálat
8300 Tapolca, Somogyi Béla u. 7.
Telefon: (06-30) 565-2925
Összefogás Támogató Szolgálat
8300 Tapolca, Somogyi Béla u. 7.
Telefon: (06-30) 687-6269

Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány
Speciális Szakképző Iskola és Kollégium
Bakonyszentkirály-Sövénykút Tagintézete
Speciális szakképző iskola, kollégiumi, diákotthoni ellátás
Foglalkozások, terápiák
Levelezési cím: 8418 Bakonyoszlop, Pf. 2.
Telefon: (06-88) 585-510
Fax: (06-88) 585-520
E-mail: sovenykut@invitel.hu

Életet Segítő Alapítvány
Nyílt munkaerőpiaci munkavégzés, támogatott foglalkoztatás
Támogató szolgálat
8200 Veszprém, Kossuth L u. 10.
Telefon: (06-88) 422-495
E-mail: es-tf@freemail.hu
Zala megye
Magyar Kolping Szövetség Támogató Szolgálat - Zalaegerszeg
Támogató szolgálat
8900 Zalaegerszeg, Külsőkórház út 6.
Telefon: (06-92) 311-951
Fax: (06-92) 311-951
E-mail: tamszolg.zalaegerszeg@kolping.hu
Honlap: www.kolping.hu

 

 

[3]A cikket a vital.hu-n az alábbi címen találja meg:
http://www.vital.hu/cerebralis_parezis_alapitvanyok